Bakan Tunç: Bilgi Edinme Hakkı vatandaşların idari makamları denetlemesine olanak sağlamaktadır

Tunç, Gölbaşı Hakimevi’nde düzenlenen “20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı”nda, burada dile getirilecek görüş ve eleştirilerin bilgi edinme kurumunun gelişmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Demokratik yönetim anlayışında, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulmasının, temel ilkelerden biri haline geldiğini ifade eden Tunç, bu ilkenin en önemli araçlarından birisinin de bilgi edinme hak ve özgürlüğü olduğunu vurguladı.

Demokratik ülkelerde bilgi edinme özgürlüğünün, vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edildiğini dile getiren Tunç, “Bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi edinme hakkının aynı zamanda vatandaşların idari makamları denetlemesine olanak sağladığını aktaran Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İdarenin işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesini isteyecek vatandaş, bu idari işlemin arkasındaki bilgiye, gerekçeye sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde etkin bir şekilde yargı yolunu kullanabilir. Bilgi edinme hakkının bir başka gayesi ise demokratik yönetimin hakiki manada tecelli etmesine olanak sağlamasıdır. Çünkü demokratik yönetimler, tesis ettiği işlemi ve gerekçesini açıklamaktan çekinmez, aksine bunu kendine bir sorumluluk olarak görür. Görüldüğü üzere, bilgi edinme hakkı, halkın kamu kurum ve kuruluşlarına duyduğu güvenin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu hak sayesinde hem halkın devleti denetimi kolaylaşmakta hem de devletin demokratik karakteri güçlenmektedir.”

– “İdare, gerekli tedbirleri almakla yükümlü”

Yılmaz Tunç, Türkiye’de 2002 yılından itibaren “sessiz devrim” olarak nitelendirilebilecek demokratikleşme, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, iyi yönetişim ve yargı reformu gibi birçok temel alanda önemli adımların atıldığını anımsattı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun çok önemli bir demokratik reform olarak 2003’te kabul edildiğini hatırlatan Tunç, kanunun yürürlüğe girmesiyle yasal bir zemine kavuşan bilgi edinme hakkının, 2010’daki Anayasa değişikliği ile anayasal güvence altına alındığını dile getirdi.

Tunç, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, yürürlük tarihinden bugüne kadar ülkemiz bürokrasisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi çağdaş kamu yönetimi ilkelerinin güçlendirilmesi bakımından büyük fayda sağlamıştır.” ifadesini kullandı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’yla vatandaşların eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun biçimde bilgi edinme hakkını kullanmalarının amaçlandığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

“Kanunla Türk kamu yönetiminde ‘gizlilik’ istisna ‘açıklık’ ise kural haline gelmiştir. Kanunla kişiler, kanun çerçevesinde belirlenen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan bilgi ve belgelere ulaşılabilme imkanına kavuşmuştur. Kurum ve kuruluşlar ise istisnalar dışındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak zorundadır. Ayrıca idare, bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.”

Bakan Tunç, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir